FacebookTwitter

Nötr Mekanın Olasılığı Üzerine

By on Ara 9, 2018 in Uncategorized | 0 comments

İnsanın mekan üzerine fikir yürütme girişimleri Antik Yunan’dan günümüze kadar uzanmaktadır.Felsefenin de gündemini oluşturan elemanlardan biri olan ‘mekan’ kavramının üzerine yapılan ilk tartışmalar soyut/somut, doluluk/boşluk,görülebilen/görülemeyen, algılanan/algılanmayan gibi karşılaştırmalar çevçevesinde gerçekleştiriliyordu. İnsan, bir nesne yahut özne olarak varsayılıp yani etken veya edilgen olarak konumlandırılıp mekan bu minvalde eğreti bir perspektifle değerlendiriliyordu ve bahsedilen konular üzerine kısır ürünler çıkmasının sebebi denkleme dahil edilmeyen değişkenlerin noksanlığının bizi nitelikli bir sonuçtan uzaklaştırmasıydı. Aslında kente, mekana, topluma dair düşüncelerin filizlenmesi kuramsal ortamda farklı düşüncelerin,ideolojilerin ve keza sanayileşme sonrası kapitalizmin güdümüyle olmuştur.Fikirler ortamındaki soyut savaş ortamı düşünce dünyamızda yeni muharebe...

Kent ve Toplum – Güncel Durumumuz Üzerine Bir Kritik

By on Tem 5, 2018 in Kent Sosyolojisi | 0 comments

Öncelikle kentleri ele alırken onları deyim yerindeyse zaman içerisinde oluşan ve gelişen sosyo-kültürel, sosyo-politik ve de sosyo-ekonomik canlı organizmalar olarak kabul etmeliyiz. Bu süreç içerisinde nev-i yapılarına münhasır bazı özgün şemalar oluştururlar ve bununla bağlantılı olarak oluşan bu şemalar içinde barındırdıkları unsurların kurgusu, mekanların düzeni ve günlük yaşam pratikleri çevresinde beliren rutinlerin birleşimi ile ortaya çok katmanlı bir yapı çıkar ve sonucunda, görece uzunca bir süreci kapsasa da kentsel kimlik oluşur. Bunlardan bahsederken salt insan bazlı etkileri göz önünde bulundurup; coğrafya, iklim koşulları, makro ölçekte bulunduğu konum gibi fiziksel etkiler ve ekonomik/demografik yapı gibi parametreleri tabii ki yadsımıyorum lakin benim vurgulamak istediğim nokta şey şudur ki: kent, insan ve oluşturulan mekan, çevre ile uyumlu ve ütopik ya da distopik...