FacebookTwitter

Kent ve Toplum – Güncel Durumumuz Üzerine Bir Kritik

By on Tem 5, 2018 in Kent Sosyolojisi | 0 comments

Öncelikle kentleri ele alırken onları deyim yerindeyse zaman içerisinde oluşan ve gelişen sosyo-kültürel, sosyo-politik ve de sosyo-ekonomik canlı organizmalar olarak kabul etmeliyiz. Bu süreç içerisinde nev-i yapılarına münhasır bazı özgün şemalar oluştururlar ve bununla bağlantılı olarak oluşan bu şemalar içinde barındırdıkları unsurların kurgusu, mekanların düzeni ve günlük yaşam pratikleri çevresinde beliren rutinlerin birleşimi ile ortaya çok katmanlı bir yapı çıkar ve sonucunda, görece uzunca bir süreci kapsasa da kentsel kimlik oluşur. Bunlardan bahsederken salt insan bazlı etkileri göz önünde bulundurup; coğrafya, iklim koşulları, makro ölçekte bulunduğu konum gibi fiziksel etkiler ve ekonomik/demografik yapı gibi parametreleri tabii ki yadsımıyorum lakin benim vurgulamak istediğim nokta şey şudur ki: kent, insan ve oluşturulan mekan, çevre ile uyumlu ve ütopik ya da distopik...